วันหยุดยาว ตุลาคม 2565 จองตั๋วเดินทางด่วน !

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

เดือนตุลาคม 2565 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน เนื่องจากมีวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย สำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2565 สามารถแบ่งได้ 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 : หยุด 13 – 16 ต.ค. 2565 รวมหยุดยาว 4 วัน

  • วันพฤหัสบดี ที่ 13 ต.ค. 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • วันศุกร์ ที่ 14 ต.ค. 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
  • วันเสาร์ ที่ 15 ตุ.ค .2565 วันหยุดราชการปรกติ
  • วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุ.ค. 2565 วันหยุดราชการปรกติ

ช่วงที่ 2 : หยุด 22-24 ต.ค. 2565 รวมหยุดยาว 3 วัน

  • วันเสาร์ ที่ 22 ตุ.ค .2565 วันหยุดราชการปรกติ
  • วันอาทิตย์ ที่ 23 ต.ค. 2565 วันปิยมหาราช
  • วันจันทร์ ที่ 24 ต.ค. 2565 วันชดเชยปิยมหาราช

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางโดยรถไฟ รถทัวร์ เครื่องบิน และเรือเฟอร์รี่ เพื่อท่องเที่ยวในต่างจังหวัด หรือเดินทางกลับบ้าน ในช่วงวันหยุดยาวของเดือนตุลาคม 2565 ที่กำลังจะมาถึง…ท่านสามารถวางแผนการเดินทางและเริ่มจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้แล้ว สามารถจองตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง