ป้ายกำกับ: กรุงเทพ-กระบี่

Posted in จองตั๋วเครื่องบิน

สนามบินกระบี่

จังหวัดกระบี่  เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเดินทางโดยเครื่องบินหนาแน่นในแต่ละวัน   เพราะกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เดินทางมาที่จังหวัดกระบี่   ปัจจุบันมีเที่ยว…

อ่านต่อ