วิธีเดินทาง กรุงเทพ ไป จ.กระบี่

air asia tickets

จ.กระบี่ ( Krabi ) ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ( ฝั่งอันดามัน ) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นจุดหมายของการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพไป จ.กระบี่ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ได้แก่

  • สายการบิน
  • รถโดยสารประจำทาง ( รถทัวร์ )

เดินทางโดยสายการบินต่าง ๆ

  • กรุงเทพ ไป จ.กระบี่ มีสายการบินให้บริการที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ( BKK ) และสนามบินดอนเมือง ( DMK ) ได้แก่ Airasia และ Bangkok Airways โดยมีปลายทางที่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ( KBV) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
สนามบินสายการบินให้บริการ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( BKK )Bangkok Airways
สนามบินดอนเมือง ( DMK )Airasia

เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

  • กรุงเทพ ไป จ.กระบี่ มีรถทัวร์ บขส และรถร่วม บขส. วิ่งให้บริการ 1 บริษัท คือ บริษัทลิกไนท์ทัวร์ สามารถขึ้นรถทัวร์ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถ.บรมราชชนนี หรือเรียกว่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีเที่ยวรถวิ่งให้บริการทุกวัน โดยมีปลายทางที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ ใช้เวลานั่งรถทัวร์ประมาณ 11 ชั่วโมง

จองตั๋วเครื่องบิน – รถทัวร์ไป จ.กระบี่

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพ ไป จ.กระบี่ ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินและตั๋วรถทัวร์ จากระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง