รถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ เพิ่มจุดจอดสถานีรถไฟบ้านกรูด

รถไฟไปสถานีรถไฟบ้านกรูด

ข่าวดีล่าสุด ! สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถไฟ ขบวนรถเร็วที่ 168 เส้นทาง กันตัง – กรุงเทพ และต้องการลงรถไฟที่สถานีรถไฟบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ ขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านกรูด เป็นการชั่วคราว โดยขบวนรถจะเดินทางถึงสถานีบ้านกรูด เวลา 22.02 น. ( จอดรับส่ง 4 นาที ) และถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 07.35 น. เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

บริการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ เส้นทาง กันตัง – บ้านกรูด

  • ตรวจสอบตารางรถไฟและจองตั๋วออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ชำระเงินค่าตั๋วรถไฟผ่านพร้อมเพย์ได้ทันที

ดังนั้น ท่านที่เดินทางด้วยขบวนรถเร็วที่ 168 กันตัง – กรุงเทพ และต้องการลงรถที่สถานีรถไฟบ้านกรูด ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าป่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง