เปิดแล้ว ! ห้องรับรองผู้โดยสารรถไฟชั้น 1 ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ห้องรับรองรถไฟชั้น 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ข่าวดีล่าสุด ! รฟท. ได้เปิดห้องรับรองผู้โดยสารรถไฟ สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟชั้น 1 ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เริ่มให้บริการตั้งแต่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถไฟชั้น 1 ที่มารอการโดยสารรถไฟ สามารถเข้าใช้บริการนั่งพักคอย หรือนั่งทำงานได้ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โซฟา แท่นชาร์จแบตเตอรี่ แอนดรอยด์ทีวี เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ บริเวณใกล้กับประตู 1, ประตู 4, ประตู 10 และประตู 13 โดยจะต้องแสดงตั๋วโดยสารเพื่อเข้าใช้บริการทุกครั้ง

สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00-24.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาภาพ : Facebook page : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่มาภาพ : Facebook page : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และเดินทางด้วยรถไฟชั้น 1 ในเส้นทางต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร เพื่อนั่งรอขึ้นรถไฟก่อนที่จะถึงเวลารถไฟออกเดินทาง

จองตั๋วรถไฟออนไลน์

บริการจองตั๋วรถไฟออนไลน์ เส้นทางในประเทศไทย จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง