จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 3 วัน ก่อนการเดินทาง

เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นรอบที่ 2 และในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้หยุดเดินรถไฟในหลายเส้นทาง จึงได้แจ้งให้ผู้ที่มีความต้องการจะจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้เพียง 3 วัน ก่อนการเดินทาง

ดังนั้น ท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถไฟ ควรวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์จะดีที่สุด จองตั๋วรถไฟจากที่บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง