จองตั๋วรถไฟออนไลน์

วันนี้  ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าของ การรถไฟแห่งประเทศไทย  ( รฟท.)  ผ่านระบบของเราได้แล้ว   สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเส้นทางต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง

ข้อดีของการจองตั๋วรถไฟผ่านระบบของเรา

  • สามารถเลือกที่นั่งบนรถไฟได้ทันที
  • สามารถจองตั๋วรถไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • รองรับการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ( PromptPay ) และบัตรเครดิต
  • ได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail  สำหรับนำไปพิมพ์ใส่กระดาษ A4  และนำไปใช้ขึ้นรถไฟได้ทันที

อ่านคู่มือ – วิธีจองตั๋วรถไฟออนไลน์

 รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ 

เลือกที่นั่งบนรถไฟได้ทันที

เลือกที่นั่งรถไฟ

จ่ายเงินค่าตั๋วรถไฟสะดวก

  • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  • ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์
จ่ายเงินค่าตั๋วรถไฟ

รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail

  • ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail จากนั้นให้พิมพ์ตั๋วรถไฟที่ได้รับใส่กระดาษ A4 เพื่อนำไปใช้ขึ้นรถไฟต่อไป
จองตั๋วรถไฟออนไลน์