ชนะภัยทัวร์

ชนะภัยทัวร์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ทั้งขาไป และขากลับ เส้นทาง กรุงเทพ – อุบลราชธานี และ อุบลราชธานี – กรุงเทพ  มีประเภทรถให้บริการจองออนไลน์ คือ รถ VIP.32 ที่นั่ง  และรถ ป.1

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางเส้นทางดังกล่าวสามารถจองตั๋วรถได้ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งการจองตั๋วรถชนะภัยทัวร์ผ่านระบบออนไลน์จะทำให้ท่านสามารถวางแผนการเดินทาง  ประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อตั๋วยังสถานีขนส่ง

จุดขึ้นรถชนะภัยทัวร์ในกรุงเทพ

– สามารถจองตั๋วและขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งหมอชิตใหม่

ชนะภัยทัวร์ มีเส้นทางให้บริการดังนี้

ชนะภัยทัวร์ 931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-ม่วงสามสิบ(สายนอก)
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-คำเขื่อนแก้ว-อุบลฯ (สายนอก)
931 กรุงเทพฯ-มหาชนะชัย-ค้อวัง-ยางชุมน้อย-ธาตุน้อย-เขื่องใน-อุบลฯ (สายใน)
931 ม่วงสามสิบ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
931 อุบลฯ-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายนอก)
931 เขื่องใน-คำเขื่อน-มหาฯ-กรุงเทพฯ
931 เขื่องใน-ธาตุน้อย-ยางชุมน้อย-ค้อวัง-มหาชนะชัย-กรุงเทพฯ (สายใน)

เคาร์เตอร์รับตั๋วโดยสาร

ชนะภัยทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วบริษัทชนะภัยทัวร์อุบลฯ-กรุงเทพฯ
โทร. 09-0620-5627
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 33
โทร. 0-2936-0411

ท่านที่จองตั๋วรถชนะภัยทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์แล้ว  กรุณามารับตั๋วฉบับจริงก่อนการเดินทาง 30 นาที