รถไฟมาเลเซีย ขบวนรถ ETS เส้นทาง ปาดังเบซาร์-กัวลาลัมเปอร์ ปรับเวลาเดินรถใหม่ เริ่ม 29 กรกฎาคม 2563

ตารางรถไฟมาเลเซีย

รถไฟมาเลเซีย เส้นทาง สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์ ได้ปรับเวลาเดินรถไฟใหม่ โดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดังนั้นท่านที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าว สามารถเช็คเวลาเดินรถไฟมาเลเซียในเส้นทางดังกล่าวอัปเดทล่าสุด

เวลารถไฟมาเลเซีย

จองตั๋วรถไฟมาเลเซียออนไลน์ : ยืนยันที่นั่งทันที

เส้นทาง ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์