ทรัพย์ไพศาลทัวร์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ให้ท่านได้รู้จัก  คือ  บริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเส้นทางเดินรถจากกรุงเทพสู่ภาคใต้

ปัจจุบัน ทรัพย์ไพศาลทัวร์ ให้บริการเดินรถในเส้นทางหลัก เช่น กรุงเทพ – สตูล , กรุงเทพ-ตรัง , กรุงเทพ-ทุ่งสง เป็นต้น

จากกรุงเทพ  สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนนี)

เส้นทางเดินรถที่ทรัพย์ไพศาลทัวร์ให้บริการ

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ 998 เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
998 กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
993 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
988 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
984 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
989 กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
62 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
62 ขนอม – กรุงเทพฯ
984 ตรัง – กรุงเทพฯ
989 พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
984 สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
988 สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

เคาร์เตอร์ของทรัพย์ไพศาลทัวร์

ทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง
โทร. 089-7295443
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง
โทร. 087-0320055
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล
โทร. 087-0838811
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7720-0846
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36
โทร. 0-28946040-1
สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง) สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ)
โทร. 0-7541-2419
สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม
โทร. 0-7552-8323

ดังนั้น  ท่านใดที่ต้องการจะเดินทางกับรถบริษัททรัพย์ไพศาลทัวร์ในเส้นทางที่ให้บริการ   ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้  จองออนไลน์  ได้ที่นั่งแน่นอน