นครบริการขนส่ง

มินิบัส นครศรี - สงขลา

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำบริษัทรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วผ่านระบบของเราได้  คือ  นครบริการขน่สง  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเที่ยวรถระหว่างจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้  โดยมีจุดเริ่มต้นการเดินทางที่ จ.นครศรีธรรมราช

มินิบัส นครศรี - สงขลา

ปัจจุบัน นครบริการขนส่งให้บริการเดินรถในเส้นทางสำคัญต่าง ๆ เช่น  นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่  , นครศรีธรรมราช-ภูเก็ต เป็นต้น

เส้นทางเดินรถบริษัทนครบริการขนส่ง มีดังนี้

นครบริการขนส่ง 440 กระบี่-ทุ่งสง-นครศรีฯ
733 กระบี่-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-กระบี่
440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-กระบี่
733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
477 นครศรีฯ-สงขลา
477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
477 สงขลา-นครศรีฯ
477 หาดใหญ่-นครศรีฯ
729 หาดใหญ่-เกาะสมุย
729 เกาะสมุย-หาดใหญ่

สำหรับท่านที่จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์แล้วกรุณา มารับตั๋วใบจริงที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋ว  ก่อนเวลารถออก 30 นาที

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครบริการขนส่ง

นครบริการขนส่ง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช บขส.นครศรีธรรมราช
โทร. 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต
โทร. 086-9481071
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา บขส.สงขลา
โทร. 063-3901867
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ บขส.หาดใหญ่

ดังนั้น  ท่านที่เดินทางในเส้นทางที่นครบริการขนส่งให้บริการ  ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเรา  ได้ตลอด  24 ชั่วโมง   สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและร้านเซเว่น อีเลฟเว่นใกล้บ้านทุกสาขา

มั่นใจทุกรายการจองตั๋วผ่านระบบของเรา  มีที่นั่ง และเดินทางได้อย่างแน่นอน