บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์ (Bangkok bus line) รถทัวร์ กรุงเทพ – เชียงใหม่ , กรุงเทพ – เชียงราย และ กรุงเทพ – สุราษฎร์ เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้  จองตั๋วล่วงหน้าได้ตลอด  24  ชั่วโมง

บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์เปิดจองตั๋วเส้นทางดังนี้

  • กรุงเทพ – เชียงของ
  • กรุงเทพ – เชียงราย
  • กรุงเทพ – เชียงใหม่
  • กรุงเทพ – แม่จัน
  • กรุงเทพ-ทุ่งช้าง
  • กรุงเทพ-น่าน
  • กรุงเทพฯ – ดอนสัก
  • กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
  • กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี

จองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ ระบบออนไลน์สามารถจ่ายค่าตั๋วที่ 7-eleven หรือผ่านบัตรเครดิต Visa/ Master card

ท่านที่จองตั๋วรถบางกอกบัสไลน์ สามารถติดต่อรับตั๋วได้ที่   

บางกอกบัสไลน์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องหมายเลข 16
โทร. 077-200161
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 1215)

กรุณาไปรับตั๋วก่อนเวลารถออก  30  นาที