ปิยะชัยพัฒนา

ปิยะชัยพัฒนา ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทางจาก  ด่านนอก อ.สะเดา ไปยัง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา และปลายทาง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เส้นทางรถประจำเส้นทางนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นเส้นทางเดินรถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางของภาคเหนือ และภาคใต้

ปิยะชัยพัฒนา

มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,888 กิโลเมตร ครอบคลุมเส้นทางต่างๆ ได้แก่ แม่สาย เชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ทุ่งสง พัทลุง หาดใหญ่ และด่านนอก    ดังนั้นท่านที่เดินทางผ่านเส้นทางเหล่านี้ที่รถปิยะชัยพัฒนาวิ่งผ่าน  ท่านสามารถเลือกใช้บริการรถปิยะชัยพัฒนาในการเดินทางได้

เส้นทางสำหรับ ปิยะชัยพัฒนา ได้แก่:

  • ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย
  • แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก

ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทาง ประมาณ 26.30 ชั่วโมง

เคาน์เตอร์เช็คอิน::

ปิยะชัยพัฒนา จุดจอด อ.ด่านนอก ท่าด่านนอก ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 081-0936459
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 31
โทร. 074-311077
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย สถานีขนส่งเชียงราย กรีนบัส
โทร. 053-773550 , 062-3107322
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ สถานีขนส่งหาดใหญ่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร. 074-465203
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย กรีนบัส
โทร. 053-646430, 053-734305 , 062-3107326

 

จุดจอดรถปิยะชัยพัฒนา เส้นทาง : ด่านนอก-หาดใหญ่-เชียงราย-แม่สาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 2 ชั่วโมง
5 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 0 ชั่วโมง
6 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 2 ชั่วโมง
7 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง  15 นาที
8 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  30 นาที
9 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 4 ชั่วโมง  30 นาที
10 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 3 ชั่วโมง  55 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 4 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 4 ชั่วโมง  15 นาที
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 5 ชั่วโมง  20 นาที
15 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 5 ชั่วโมง  25 นาที
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์ 5 ชั่วโมง  45 นาที
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 6 ชั่วโมง
18 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 6 ชั่วโมง  30 นาที
19 ชุมพร จุดจอด อ.ละแม 7 ชั่วโมง
20 ชุมพร จุดจอด บ้านเขาปีบ 7 ชั่วโมง  45 นาที
21 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 8 ชั่วโมง  30 นาที
22 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 10 ชั่วโมง  45 นาที
23 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 10 ชั่วโมง  45 นาที
24 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 18 ชั่วโมง  30 นาที
25 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 19 ชั่วโมง
26 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 19 ชั่วโมง  30 นาที
27 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 21 ชั่วโมง  30 นาที
28 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 23 ชั่วโมง  30 นาที
29 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 22 ชั่วโมง  30 นาที
30 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 22 ชั่วโมง  10 นาที
31 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 24 ชั่วโมง  30 นาที
32 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 25 ชั่วโมง  50 นาที
33 เชียงราย จุดจอด อ.แม่จัน 26 ชั่วโมง  10 นาที
34 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 26 ชั่วโมง  30 นาที

จองตั๋วรถทัวร์ บริษัทปิยะชัยพัฒนา  ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ววันนี้  จองได้ตลอด  24  ชั่วโมง