จองตั๋วรถเพชรประเสริฐทัวร์เส้นทาง พัทยา-เพชรบุรณ์

สวัสดีเพื่อน นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถทัวร์ที่ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้แล้ว คือ  พัทยา – เพชรบูรณ์  ซึ่งให้บริการโดยรถบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์  ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง  สำหรับเส้นทางดังกล่าวใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

เส้นทางนี้เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของชาวพัทยาและชาวเพชรบูรณ์ ที่ต้องการเดินทางระหว่างเมืองทั้งสอง

เพชรประเสริฐทัวร์ พัทยา-เพชรบูรณ์