พาเด็กเล็กขึ้นเครื่องบิน เตรียมตัวอย่างไร

บรรยากาศภายในเครื่องสายการบินไทยสมายล์

สวัสดีเพื่อนนักเดินทาง  สำหรับท่านที่เดินทางด้วยสายการบินและต้องการพาเด็กเล็กขึ้นเครื่องบินโดยสารไปด้วย  เรามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไร สำหรับการเดินทางกับเด็กเล็กเพื่อให้ราบรื่นตลอดการเดินทาง

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก สายการบินต่าง ๆ มักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.ทารก  คือ อายุ 7 วัน – 23 เดือน ( อายุต่ำกว่า 2 ปี)

2.เด็ก  คือ อายุ 2-11 ปี ( อายุต่ำกว่า 12 ปี)

ซึ่งในขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านเว็บต่าง ๆ จะมีการระบุอายุเด็กก่อนทำรายการจองทุกครั้ง

ทำไมต้องมีการระบุช่วงอายุเด็กให้สายการบินทราบ  เพราะสายการบินจะได้ข้อมูลผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ๆ  ว่าผู้โดยสารเป็นกลุ่มไหนบ้าง จะได้จัดการบริการที่ถูกต้อง ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่โดยสารเครื่องบินในเที่ยวบินนั้น  หลังจากที่ท่านได้ทำรายการจองตั๋วเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาดูวิธีการเตรียมตัวเด็กก่อนการเดินทาง

ขั้นตอนการเตรียมตัวเด็กก่อนการเดินทาง

  • ควรตรวจสุขภาพเด็ก ว่ามีความพร้อมสำหรับการเดินทางหรือไม่ เช่น  มีอาการป่วย มีไข้  ถ้ามีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์และรีบรักษาให้เด็กหายก่อนการเดินทาง
  • มีของเล่น ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ให้เด็กได้นั่งเล่นบนเครื่องบิน เพลิดเพลินตลอดการเดินทาง  เด็กจะไม่งอแง ร้องให้ รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
  • เตรียมเอกสารส่วนตัวของเด็กให้เรียบร้อย ได้แก่ สูจิบัตรประจำตัวเด็ก   หรือบัตรประชาชน  เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเด็กก่อนขึ้นเครื่อง  ห่ากไม่มีเอกสาร ท่านไม่สามารถพาเด็กขึ้นเครื่องบินโดยสารได้
  • ควรมีกระเป๋าเล็ก ๆ สำหรับใส่อุปกรณ์ส่วนตัวของเด็ก
  • ก่อนขึ้นเครื่อง ควรให้เด็กกินนม หรือรับประทานอาหารให้อิ่ม

เมื่อมีเด็กเดินทางไปด้วย  ท่านควรศึกษาเงื่อนไขการนำเด็กเดินทางขึ้นเครื่องบินโดยสารของสายการบินนั้น ๆ  ให้ถี่ถ้วน  หากไม่เข้าใจควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่สายการบินนั้น ๆ  เพื่อให้การเดินทางด้วยสายการบินมีความราบรื่น จนถึงจุดหมายในที่สุด

อ่าน :  บทความเบอร์โทรสายการบินในประเทศไทย