สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-หัวหิน

เชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถตู้  VIP  ให้บริการโดย 12go   สู่ปลายทางที่หัวหิน  ดังนั้นท่านที่เดินทางด้วยสายการบินต่าง ๆ และลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ  และท่านต้องการเดินทางไปหัวหิน   ท่านสามารถใช้บริการรถตู้ของเราได้ทันที  เพียงนั่งรถไฟฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน  และเดินทางต่อด้วยรถตู้ VIP จาก 12go  สู่เมืองหัวหินได้อย่างสะดวก

12go van to huahin

ปัจจุบันมีรถให้บริการวันละ 1 เที่ยว  คือ  ออกจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน  เวลา 9.00 น.   และจะเดินทางไปถึงหัวหิน เวลา  12.00 น.  ใช้เวลาเดินทาง  3 ชั่วโมง

Powered by 12Go Asia system

ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางสามารถจองที่นั่งรถตู้ของเราล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ชำระเงินค่าตั๋วผ่านบัตรเครดิต