มินิบัสสาย อู่ตะเภา-ชลบุรี

รถมินิบัสสนามบินอู่ตะเภา-ชลบุรี

ข่าวดีล่าสุดสำหรับท่านที่ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภาบ่อย  ๆ วันนี้ท่านสามารถเดินทางเข้า-ออก  สนามบินอู่ตะเภาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  เมื่อมีรถมินิบัส สายสนามบินอู่ตะเภา – ชลบุรี เปิดให้บริการแล้ว  ซึ่งรถสายดังกล่าวจะวิ่งผ่าน สัตหีบ บางเสร่ พัทยา อ่าวอุดม ศรีราชา ชลบุรี

ข้อมูลรถสายนี้ 

สาย 400 ชลบุรี – อู่ตะเภา  โดยมีบริษัท สุวรรณภูมิบูรพา จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ มีเส้นทางและสถานที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ดังนี้ จ.ชลบุรี, อ.ศรีราชา, เมืองพัทยา, อ.สัตหีบ, ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รวมระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 34 นาที

ดังนั้นท่านใดที่เดินทางในเส้นทางดังกล่าว  สามารถเลือกใช้บริการรถสาย 400 ชลบุรี – อู่ตะเภา  ได้อย่างสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น