รถตู้แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-พัทยา

รถตู้ 12go จากมักกะสัน-พัทยา

สวัสดีเพื่อน  ๆ  นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถตู้จากสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-พัทยา  ซึ่งเปิดให้บริการโดยรถตู้บริษัท 12go  เป็นรถตู้ VIP  เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปพัทยา  และท่านที่นั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิและต้องการเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยา

รถตู้ 12go จากมักกะสัน-พัทยา

ดังนั้นท่านที่เดินทางด้วยสายการบินต่าง ๆ และลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ  และท่านต้องการเดินทางไปพัทยา   ท่านสามารถใช้บริการรถตู้ของเราได้ทันที  เพียงนั่งรถไฟฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน  และเดินทางต่อด้วยรถตู้ VIP จาก 12go  สู่เมืองพัทยาได้อย่างสะดวก

ปัจจุบัน รถตู้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน-พัทยา  ให้บริการวันละ  1  เที่ยว  ออกจากสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน เวลา 9.30 น.

Powered by 12Go Asia system