รถตู้สนามบินหาดใหญ่-ปากบารา

ข่าวดีล่าสุด ! สำหรับท่านที่จะเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ไป ท่าเรือปากบารา จ.สตูล วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้า  เส้นทาง สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา  เป็นรถตู้ที่ได้ความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเกาะหลี่เป๊ะ  จ.สตูล  เนื่องจากต้องเดินทางไปขึ้นเรือที่ท่าเรือปากบารา

เนื่องจาก จ.สตูล ไม่มีสนามบิน  นักเดินท่องเที่ยว นิยมนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินหาดใหญ่  จากนั้นจึงขึ้นรถตู้จากสนามบินหาดใหญ่ไปท่าเรือปากบารา จ.สตูล  และขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะหลีเป๊ะ

ระยะเวลาเดินทาง – จากสนามบินหาดใหญไปท่าเรือปากบารา จ.สตูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีรถตู้ที่สามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้ คือ ดี ทราเวล หาดใหญ่

จองตั๋วรถตู้ สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางมายังสนามบินหาดใหญ่ และต้องการเดินทางไปยังท่าเรือปากบารา จ.สตูล ท่านสามารถจองตั๋วรถตู้ล่วงหน้า ผ่านระบบของเราได้แล้ว สามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง