จองตั๋วรถตู้หาดใหญ่-ปีนัง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำการเดินทางไปเที่ยวเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายของนักเดินทางทั้งหลาย

ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองปีนัง มาเลเซีย ได้อย่างสะดวก  โดยมีจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยใช้บริการรถตู้ เส้นทาง หาดใหญ่-ปีนัง  ซึ่งมีให้บริการอยู่หลายบริษัท ใช้เวลาในการเดินทางเพียง 4 ชั่วโมง  ดังนั้นท่านที่อยู่จังหวัดต่าง ๆ และต้องการเดินทางไปเที่ยวปีนัง ท่านสามารถนั่งรถทัวร์ รถไฟ หรือ เครื่องบิน มาลงที่หาดใหญ่  และต่อรถตู้ไปเที่ยวเมืองปีนัง มาเลเซีย ได้อย่างสะดวก

เอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทางไปมาเลเซีย  คือ ท่านต้องมีหนังสือเดินทาง ( passport ) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนครบวันหมดอายุ  เพื่อใช้แสดงตนที่จุดผ่านแดน  โดยรถตู้จะพาท่านผ่านชายแดนที่ด่านนอก  อ.สะเดา จ.สงขลา  เพื่อทำเรื่องผ่านแดน ก่อนการเดินทางเข้ามาเลเซียต่อไป

รถตู้หาดใหญ่-ปีนัง

จองรถตู้ หาดใหญ่ – ปีนัง ออนไลน์

Search Ticket Online