รถทัวร์กรุงเทพ-ปากพนัง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ กรุงเทพ – ปากพนัง  ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมอีกเส้นทางหนึ่ง

อำเภอปากพนัง  ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

เส้นทางกรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง  มีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน  ให้บริการโดยรถ ปรับอากาศชั้น 1, วีไอพี 24 ที่นั่ง , วีไอพี 32 ที่นั่ง

จากกรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ( ถนนบรมราชชนี )  ใช้เวลานั่งรถจากกรุงเทพ-ปากพนัง ประมาณ  12 ชั่วโมง