รถทัวร์กรุงเทพ-พัทลุง

รถทัวร์จาก กรุงเทพ [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ไป พัทลุง จะใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง โดยมีบริษัทรถทัวร์ที่ให้บริการจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์สำหรับเส้นทางนี้ได้แก่  ปิยะรุ่งเรืองทัวร์, ศรีสยามทัวร์, ศรีสุเทพทัวร์, สยามเดินรถ และทรัพย์ไพศาลทัวร์  ท่านจะสะดวกสบายและมั่นใจในการเดินทาง  เมื่อจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเรา

เนื่องจากพัทลุง เป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านของรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ตอนล่าง  เช่น  สงขลา  สตูล  ยะลา เป็นต้น ดังนั้นจึงมีเที่ยวรถให้ท่านเลือกเดินทางมากมาย

ตัวอย่างจุดจอดรถ  ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ( วิ่งผ่านพัทลุง)      

1          กรุงเทพมหานคร         สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)

2          ประจวบคีรีขันธ์          จุดจอดประจวบคีรีขันธ์          4 ชั่วโมง

3          ประจวบคีรีขันธ์          จุดจอดปราณบุรี          4 ชั่วโมง

4          ประจวบคีรีขันธ์          จุดจอดสี่แยกกุยบุรี      4 ชั่วโมง

5          นครศรีธรรมราช         สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง

6          พัทลุง  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง            12 ชั่วโมง

7          พัทลุง  จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด)           13 ชั่วโมง

8          สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ    13 ชั่วโมง

9          สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่       14 ชั่วโมง

สำหรับท่านที่จองตั๋วรถและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  ท่านสามารถติดต่อรับตั๋วรถใบจริงเพื่อใช้เดินทาง ( กรุณามารับตั๋วก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลารถออก)

จุดรับตั๋วโดยสาร ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58

โทร.  0-2894-6330,02-894-6331

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จ.พัทลุง โทร. 087-2930186

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่      จุดจำหน่ายตั๋ว ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อ.หาดใหญ่ โทร. 074-465203

จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสยามทัวร์

–สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 61,62 โทร. 02-894-6160-2

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่       ออฟฟิต ศรีสยาม , บขส หาดใหญ่ โทร. 074-429525,074-428229

 จุดรับตั๋วโดยสาร ศรีสุเทพทัวร์

–สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72

โทร. 02-894-6167,02-894-6166

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 074-723435,089-6538593

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง  ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ โทร. 089-4741352

จุดรับตั๋วโดยสาร สยามเดินรถ

–สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 59,60 โทร. 02-894-6160-2

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่      ออฟฟิต สยามเดินรถ , บขส หาดใหญ่ โทร. 074-429525,074-234638

จุดรับตั๋วโดยสาร ทรัพย์ไพศาลทัวร์

–สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)        ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36 โทร. 0-28946040-1

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง  จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง

โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265

-สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล    จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล โทร. 0-7472-3975

-สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)     สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้าม สถานีรถไฟ) โทร. 0-7541-2419

ดังนั้น ท่านใดที่ต้องการเดินทางไป จ.พัทลุง  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ของเราได้ตลอด  24  ชั่วโมง  สะดวกด้วยการชำระเงินค่าตั๋วผ่านร้านเซเว่น ใกล้บ้าน  ทุกสาขา