รถทัวร์เชียงใหม่-อุดรธานี จองออนไลน์ได้แล้ววันนี้

อ.ศึกษาทัวร์ เชียงใหม่ -อุดรธานี

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย ที่ต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ – อุดรธานี วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านระบบของเราได้แล้ว ซึ่งรถที่ให้บริการในเส้นทางดังกล่าว คือ รถบริษัท อ.ศึกษาทัวร์   ให้บริการด้วยรถ วีไอพี 24 ที่นั่ง   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  12  ชั่วโมง

จองตั๋วเชียงใหม่ – อุดรธานี

Powered by 12Go Asia system

เส้นทางเดินรถนี้เป็นการเชื่อมต่อเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือและภาคอีสานเข้าด้วยกัน  ทำให้เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เส้นทางเดินรถ เชียงใหม่ – อุดรธานี

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ คาวบอยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง
3 เชียงใหม่ BIS 0 ชั่วโมง
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง
8 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง
9 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย จุดจอด อ.ด่านซ้าย 9 ชั่วโมง
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 10 ชั่วโมง
12 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง
13 เลย จุดจอดเอราวัณ 11 ชั่วโมง
14 หนองบัวลำภู นาวัง 11 ชั่วโมง  10 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกกค้อ 11 ชั่วโมง  20 นาที
16 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 11 ชั่วโมง  30 นาที
17 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี 12 ชั่วโมง
18 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 13 ชั่วโมง