รถบัสประจำทางรอบเมืองเชียงใหม่

สวัสดีเพื่อนนักเดินทางทั้งหลาย  วันนี้จะมาแนะนำรถบัสประจำทางที่วิ่งให้บริการภายในเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเรียกว่า RTC Chiang Mai City Bus  เป็นรถบัสที่นั่งสบาย  แอร์เย็นสบาย มีเส้นทางวิ่งให้บริการหลายเส้นทาง  ภายในตัวเมืองเชียงใหม่  โดยแบ่งเส้นทางเดินรถออกเป็นสายสีต่าง ๆ ดังภาพด้านล่าง

รถบัสเมืองเชียงใหม่

 

ปัจจุบันให้บริการทั้งหมด 3 เส้นทาง

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ทุกวัน!!
1.  R1 – ZOO สวนสัตว์ – มช. – เมญ่า – กาดสวนแก้ว – ขนส่งช้างเผือก – ตลาดวโรรส – ดาราวิทยาลัย – ขนส่งอาเขต – เซ็นทรัลเฟสติวัล
 R1 – CEN เซ็นทรัลเฟสติวัล – นครชัยแอร์ – ดาราวิทยาลัย – สันป่าข่อย – ท่าแพ – ประตูช้างเผือก – กาดสวนแก้ว – เมญ่า – มช. – สวนสัตว์
2.  R2 พรอมเมนาดา – กาวิละ – วารี – ตลาดหนองหอย – อนุบาลสวนเด็ก – เรยีนา – ตลาดอนุสาร – ท่าแพ – ตลาดวโรรส – อุปคุต – ไนท์บาซาร์ – ช้างคลาน – หนองหอย – พรอมเมนาดา
3.  R3 – RED สนามบิน – วัฒโนฯ – สวนดอก – นิมมาน – กาดสวนแก้ว – สามกษัตริย์ – ประตูท่าแพ – ตลาดวโรรส – ไนท์บาซาร์ – ประตูเชียงใหม่ – ทิพย์เนตร – สนามบิน
 R3 – YELLOW สนามบิน – วัวลาย – ประตูเชียงใหม่ – ตลาดอนุสาร – ประตูท่าแพ – ยุพราช – ประตูช้างเผือก – กาดสวนแก้ว – นิมมาน – สวนดอก – ประตูสวนดอก – สวนปรุง – สนามบิน

ราคา 20 บาทตลอดสายทั่วเมืองเชียงใหม่
สามารถชำระเงินค่ารถด้วยด้วยบัตรแรบบิททุกประเภท 

ดังนั้นท่านใดที่เดินทางไปเชียงใหม่ ท่านสามารถใช้บริการรถบัสประจำทางเหล่านี้  เพื่อเดินทางท่องเที่ยวภายในตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสะดวก   ปัจจุบันรถบัสเชียงใหม่ซิตี้บัสได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการจำนวนมาก  เนื่องจากมีค่าโดยสารที่ถูกและวิ่งให้บริการตรงเวลา