รถมินิบัสภูเก็ต-หาดใหญ่

เส้นทางเดินรถทัวร์ระหว่างจังหวัดที่ ticketthai.com  จะมาแนะนำวันนี้ คือ เส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่  ซึ่งเส้นทางนี้มีรถให้บริการหลายบริษัทด้วยกัน แต่หากคุณต้องการนั่งรถมินิบัส  วันนี้มีผู้ให้บริการรถมินิบัส คือ รถบริษัทวาระรัศมี   เป็นรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางทั้งหลาย ซึ่งมีเที่ยวรถให้บริการทุกวัน เที่ยวแรกออกจากภูเก็ต 7.00 น.   รถจะออกเดินทางไปหาดใหญ่ทุกชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา 7.00-22.00 น.  รถจะวิ่งผ่านจังหวัด   ภูเก็ต – พังงา – กระบี่ – ตรัง -พัทลุง -หาดใหญ่   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

รถมินิบัสวาระรัศมี  จะรับผู้โดยสารเฉพาะต้นทางเท่านั้น  จะไม่แวะรับผู้โดยสารระหว่างทาง  ทำให้การเดินทางด้วยรถมินิบัสสายนี้เดินทางได้อย่างรวดเร็วสำหรับช่องทางการจองตั๋วรถ

ปัจจุบันรถมินิบัสวาระรัศมี  ยังไม่มีระบบจองตั๋วออนไลน์   แต่ท่านสามารถโทรจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าได้

จากภูเก็ต 

สามารถจองตั๋วเดินทางได้ที่

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2     จุดจำหน่ายตั๋ว ช่อง 18 

หรือโทรศัพท์จองตั๋วล่วงหน้า

ออฟฟิศภูเก็ต  โทรจองได้ที่      088-1694584 / 091-1652425 / 081-5694320  / 076-232628

จากหาดใหญ่

สามารถจองตั๋วได้ที่ บขส.ใหม่ หาดใหญ่ ( ตลาดเกษตร)   จำหน่ายตั๋วช่อง 15

หรือโทรศัพท์จองตั๋วล่วงหน้า

ออฟฟิศหาดใหญ่   โทรจองได้ที่    084-6896565 / 082-4230692 /080-5383625 / 074-258612

แผนที่ตั้ง บขส.ใหม่ หาดใหญ่ ( ตลาดเกษตร)  

เบอร์โทรรถมินิบัสวาระรัศมี 

เบอร์โทรรถมินิบัสวาระรัศมีภูเก็ต-หาดใหญ่

ดังนั้นเพื่อน ๆ ท่านใดที่ต้องการเดินทางระหว่าง ภูเก็ต และหาดใหญ่  การเลือกใช้บริการรถมินิบัสวาระรัศมี  ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ