รถมินิบัส นครศรี-สงขลา

 

มินิบัส นครศรี - สงขลา

ข่าวดีวันนี้พี่น้องชาว นครศรีธรรมราชและสงขลา  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ด้วยบริการรถมินิบัส สาย นครศรี – สงขลา ให้บริการโดยรถ นครบริการขนส่ง   เป็นรถใหม่ นั่งสบาย มี wifi บริการบนรถ  ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางได้แล้ววันนี้

ซึ่งเส้นทางที่รถวิ่งผ่านได้แก่ บขส.หัวอิฐ-ศาลากลาง-พระธาตุ-หอนาฬิกา-ประตูชัย-รพ.มหาราช-หัวถนน-วิทยาลัยนาฏศิลป์-ชะเมา-สระใคร-หนองหม้อ-การะเกด-บ่อล้อ-หัวไทร-แยกรับแพรก-แยกพะโคะ-สทิงพระ-ม่วงงาม-สิงหนคร-เกาะยอ-ห้าแยกน้ำกระจาย-บขส.สงขลา (ประมงใหม่)

สำหรับท่านที่ขึ้นรถต้นทาง เช่น สถานขนส่งผู้โดยสารนครศรีธรรมราช (บขส.หัวอิฐ)  และ สถานีขนส่งผู้โดยสารสงขลา ( ประมงใหม่)  ท่านสามารถจองตั๋วรถมินิบัสนครบริการขนส่ง  ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วย  สะดวกสุด ๆ

แต่สำหรับท่านที่ขึ้นรถระหว่างทาง แนะนำให้ซื้อตั๋วรถจากจุดจำหน่ายต่าง ๆ