รถมินิบัส อู่ตะเภา-ระยอง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย วันนี้มีข่าวดีสำหรับท่านที่ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภาบ่อย ๆ เพราะได้มีการเปิดเส้นทางเดินรถจากสนามบินอู่ตะเภา – ระยอง  ซึ่งให้บริการด้วยรถมินิบัส  แอร์เย็นสบาย นั่งตลอดการเดินทาง

รถมินิบัส อู่ตะเภา ระยอง

 

สำหรับเส้นทางเดินรถ สนามบินอู่ตะเภา-ระยอง ให้บริการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอช ระยอง

จุดจำหน่ายตั๋วภายในสนามบินอู่ตะเภา อยู่ประตูขาออกอาคารผู้โดยสาร   โดยเส้นทางเดินรถ คือวิ่งเส้น ถนนสุขุมวิท บ้านฉาง มาบตาพุต  ปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง รวมระยะทาง 35 กิโลเมตร

ดังนั้นท่านใดต้องการเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ  หรือเส้นทางอื่นๆ ก็สามารถต่อรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองได้อีกช่องทางหนึ่ง