รถบัสรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง

ข่าวดีสำหรับท่านที่ใช้บริการสายการบินต่าง ๆ เดินสู่สู่กรุงเทพมหานคร ที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง  ท่านทราบหรือไม่ว่ามีรถให้บริการฟรีระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง  ซึ่งเป็นรถที่ให้บริการโดยทาง ทอท.  เพื่อบริการผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางระหว่างสนามบินดังกล่าวให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น เช่น การเดินทางไปต่อเครื่องอีกสนามบินหนึ่ง เราเรียกว่า รถ Airport Shuttle Bus

Airport Shuttle Bus Donmueang Airport

สำหรับการใช้บริการรถที่สนามบินสุวรรณภูมิ สามารถขึ้นรถได้ที่ หน้าชานชาลา ชั้น 2 บริเวณประตู 3 และ สนามบินดอนเมือง ขึ้นรถได้ที่ โถงผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 บริเวณประตู 6 ระหว่างเวลา 05.00-24.00 น.

ท่านที่เดินทางระหว่าง 2 สนามบินดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ฟรี.  ไม่มีการคิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น