รถแดงเชียงใหม่

รถแดงเชียงใหม่

รถแดงเชียงใหม่  คำนี้เป็นคำเรียกติดปากของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวทั้งหลาย  รถแดงเชียงใหม่เป็นรถสองแถวที่ให้บริการภายในเขตเมืองเชียงใหม่  ซึ่งมีรถแดงวิ่งให้บริการครอบคลุมเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่   ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยรถทัวร์และต้องการไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ท่านสามารถใช้บริการรถแดงได้   ซึ่งรถแดงจะวิ่งให้บริการระหว่างเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่  และมีบริการเหมาคันเพื่อเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ด้วย  เช่น ดอยสุเทพ เป็นต้น

รถแดงเชียงใหม่ มีให้บริการจำนวนมาก  ใช้บริการได้สะดวก  ก่อนขึ้นรถควรสอบถามราคาทุกครั้ง หรือสอบถามราคาจากชาวบ้าน ก่อนใช้บริการ   ดังนั้นการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่และใช้บริการรถแดงเพื่อเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ