รถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

รถไฟหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์

รถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

รถไฟเส้นทางนี้เป็นรถไฟเส้นทางระยะสั้น โดยเริ่มวิ่งจากสถานีรถไฟหาดใหญ่สู่สถานีปาดังเบซาร์ฝั่งประเทศไทย และวิ่งข้ามไปยังสถานีปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซีย เพื่อส่งผู้โดยสารทั้งชาวไทยและมาเลเซียที่เดินทางจากหาดใหญ่ เพื่อไปนั่งรถไฟมาเลเซีย (KTM) เพื่อเดินทางสู่เมืองต่าง ๆ ของมาเลเซีย  จนถึงสถานีปลายทางคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

กล่าวคือ   หากท่านต้องการเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  จากหาดใหญ่  ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟสายนี้เข้าไปยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย  จากนั้นขึ้นรถไฟ ktm มาเลเซีย  เพื่อเดินทางไปเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้

สำหรับตั๋วรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เปิดจำหน่ายตั๋ววันต่อวัน  ไม่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า  ท่านต้องติดต่อซื้อตั๋วในวันเดินทางเพียงอย่างเดียว   โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาที  สามารถตราวสอบเที่ยวรถได้จากสถานีรถไฟหาดใหญ่

 

รถไฟหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์