วันลอยกระทง 2563

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันสำคัญของคนไทย คือ  วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ .2563  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา  ประเทศไทยมีการจัดงานวันลอยกระทงในพื้นที่ต่าง ๆ  ทั่วประเทศ  เช่น เชียงใหม่  สุโขทัย กรุงเทพ  หาดใหญ่  อุดรธานี  เป็นต้น

ในปี พ.ศ.2563 เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19  ทำให้บรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ  มีนักท่องเที่ยวเดินทางน้อยลง

เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมาช้านาน  เราขอเชิญชวนทุกท่านออกไปลอยกระทงในแหล่งน้ำใกล้บ้าน  และควรป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหากต้องเดินทางไปลอยกระทงในสถานที่มีคนจำนวนมาก

ดังนั้นท่านใดที่กลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงวันลอยกระทง  ประจำปี พ.ศ.2563  ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางออนไลน์ล่วงหน้าได้จากระบบของเรา ตลอด 24 ชั่วโมง