เตรียมจองตั๋วเดินทาง วันหยุดยาว 4-7 กรกฏาคม 2563

เช็คตารางบินออนไลน์สนามบินหาดใหญ่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน  ซึ่งเป็นวันหยุดในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ที่จะมาถึงนี้ ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เนื่องจากเป็นวันหยุด ดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2563 – เป็นวันอาสาฬหบูชา

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 – เป็นวันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 – เป็นวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา 

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 – เป็นวันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.  เนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม เพื่อชดเชยวันสำคัญทางศาสนาเพิ่มเติม 1 วัน

ทำให้ในช่วงต้นเดือนกรกฎ่าคม 2563 ที่จะมาถึงนี้  มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันรวด.   ดังนั้นท่านใดที่ได้หยุดงานในช่วงเวลาดังกล่าว  และวางแผนการเดินทางสำหรับการเดินทางออกต่างจังหวัด  เพื่อกลับบ้านหรือเดินทางท่องเที่ยว   ท่านสามารถจองตั๋วเดินทางล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ววันนี้