จองตั๋วรถทัวร์ เดินทางช่วงวันออกพรรษา 2561

วันออกพรรษา 2561

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของชาวไทย โดยเฉพาะชาวพุทธ  คือ วันออกพรรษา  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม 2561

ช่วงวันออกพรรษา มักจะมีประเพณีที่สำคัญจัดขึ้น เช่น  การตักบาตรเทโว  งานชักพระในภาคใต้    งานบุญบั้งไฟพญานาคที่หนองคาย  และมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษาทั่วพื้นที่ประเทศไทย   ดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นโอกาสดีในการเดินทางท่องเที่ยวทำบุญในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งท่านสามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ของเราได้แล้ววันนี่