คู่มือจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังจุดหมายต่าง ๆ วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านระบบ ticketthai.com ได้แล้ว  ซึ่งระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของเราเป็นระบบที่ทันสมัย  ท่านสามารถจองตั๋วเครื่องบินเส้นทางในประเทศและต่างประเทศได้จากระบบของเรา

จุดเด่นของระบบจองตั๋วเครื่องบิน 

    • เชื่อมต่อเส้นทางบินของสายการบินต่าง ๆ  มาให้ท่านเลือกจองในเส้นทางที่ต้องการ
    • ระบบจะเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินในเส้นทางที่ต้องการ  จากผู้ให้บริการจองตั๋วและสายการบินต่าง ๆ โดยระบบจะค้นหาราคาตั๋วเครื่องบินที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ให้ท่านทราบ  ค้นหาครั้งเดียวรู้ราคาทุกสายการบิน
    • ทำรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ และชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบของเรา

  1. กำหนดข้อมูลเส้นทางที่ต้องการจอง และวันเดินทาง  คลิกปุ่ม ค้นหาตั๋ว

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

2. ระบบแสดงรายการสายการบินต่าง ๆ ขึ้นมาให้เลือกจองตั๋ว  ต้องการจองสายการบินอะไร ให้คลิกปุ่ม ซื้อตั๋ว

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

3. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการจองขึ้นมา  ให้ท่านกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล  เป็นภาษาอังกฤษ และข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ระบบกำหนด

4. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ  และดำเนิการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด  เมื่อชำระเงินสำเร็จท่านจะได้รับ E-Mail  ยืนยันการจองตั๋วโดยอัติโนมัติ