ศรีตรังทัวร์ หาดใหญ่ – ภูเก็ต

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยม คือ เส้นทาง หาดใหญ่ – ภูเก็ต ซึ่งมีผู้ให้บริการรถหลายรายในเส้นทางดังกล่าว  แต่สำหรับวันนี้จะมาแนะนำรถบริษัทศรีตรังทัวร์  ซึ่งเป็นรถที่ให้บริการในเส้นทางดังกล่าวมาช้านาน

ศรีตรังทัวร์หาดใหญ่-ภูเก็ต

ศรีตรังทัวร์ให้บริการเส้นทางหาดใหญ่-ภูเก็ต ด้วยรถทัวร์

ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8 ชั่วโมง

เคาร์เตอร์รับตั๋วและเบอร์โทรติดต่อศรีตรังทัวร์

ศรีตรังทัวร์ บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) สำนักงานศรีตรังทัวร์ (หน้า บขส.ตรัง)
โทร. 0-7521-8309 091-0434312 ( For English 084-1545923)
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์
โทร. 08-6476-8287
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องขายตั๋วศรีตรังทัวร์

วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วศรีตรังทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว  โดยมีจุดขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่

สำหรับท่านที่จองตั๋วออนไลน์ กรุณามารับตั๋วฉบับจริงเพื่อเดินทางก่อนเวลารถออก 30 นาที