ศศนันทัวร์ กาญจนบุรี-เชียงใหม่

ศศนันท์ทัวร์ กาญจนบุรี เชียงใหม่

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางเดินรถ คือ เส้นทาง กาญจนบุรี – เชียงใหม่  ซึ่งให้บริการโดยรถทัวร์ ศศนันท์ ทรานสปอร์ต   สำหรับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยว คือ เชียงใหม่ และกาญจนบุรี   ซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ

เส้นทางอื่นของรถบริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต   เช่น กรุงเทพ – ตาก , เชียงใหม่-กาญจนบุรี ,กรุงเทพ-แม่สอด เป็นต้น  ท่านที่เดินทางในเส้นทางเหล่านี้  สามารถเลือกจองตั๋วรถศศนันท์ ได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางต่าง เช่น จุดจำหน่ายตั๋ว หรือ จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์

เคาร์เตอร์รถศศนันท์ ทรานสปอร์ต

ศศนันท์ ทรานสปอร์ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 092-7247460
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 086-9288773
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 094-6166925
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด ช่องจำหน่ายตั๋ว ศศนันท์ ทรานสปอร์ต
โทร. 098-2569669
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้นที่ 1 ช่องหมายเลข 9
โทร. 098-2566996

ศศนันทัวร์ กาญจนบุรี