สถานีขนส่งหาดใหญ่

สถานีขนส่งหาดใหญ่

สถานีขนส่งหาดใหญ่   เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน   เพราะหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีประชาชนเดินทางมาที่หาดใหญ่จำนวนมากในแต่ละวัน   ดังนั้นจึงมีรถทัวร์ให้บริการจำนวนมาก  ครอบคลุมเส้นทางเดินรถในภาคใต้    และปลายทางกรุงเทพมหานคร

ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ โดยมีจุดขึ้นรถที่สถานีขนส่งหาดใหญ่ได้อย่างสะดวก  เช่น ปลายทาง จังหวัด ภูเก็ต  กระบี่ พังงา สุราษฏร์ธานี  นครศรีธรรมราช เป็นต้น

สถานีขนส่งหาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่   ตั้งอยู่ใกล้กับห้างเซลทรัล เฟสติวอล หาดใหญ่  สามารถเดินทางไปได้สะดวกโดยใช้บริการ รถสองแถวที่วิ่งบริการในเขตเทศบาล

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่  ปัจจุบันมีรถมินิบัส เส้นทาง สถานีขนส่งหาดใหญ่ – สนามบินหาดใหญ่ ให้บริการ  โดยมีรถออกทุกชั่วโมง  ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางรถหว่าง บขส.หาดใหญ่ กับ สนามบินหาดใหญ่  ก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

แผนที่ตั้งสถานีขนส่งหาดใหญ่