สถานี บขส.พิษณุโลก แห่งที่2

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2  ซึ่งเป็นสถานีขนส่งแห่งใหม่ล่าสุดที่เปิดให้บริการแก่ชาวพิษณุโลกและนักเดินทางทั้งหลาย

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่บริเวณแยกอินโดจีน   เป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางที่สำคัญในจังหวัดพิษณุโลก  ที่สามารถเดินทางจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ มายัง บขส. แห่งนี้ได้อย่างสะดวก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2  มีอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่  กว้างขวาง  สามารถรองรับจำนวนรถทัวร์ได้จำนวนมาก  โดดเด่นด้วยการทาสีอาคารสีเขียวสดใส  น่าชวนมองยิ่งนัก  ถือเป็นสถานี บขส.ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ เช่น มีจุดบริการรับฝากรถยนต์และมอเตอร์ไซต์  มีแท๊กซี่ให้บริการภายในสถานีขนส่ง  เป็นต้น

สำหรับรถทัวร์ที่ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพ – พิษณุโลก คือ พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์  ซึ่งท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้

แผนที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2

การเดินทางไปสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 

สำหรับท่านที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว  ท่านสามารถใช้บริการรถสองแถวซึ่งให้บริการวิ่งรอบเมืองพิษณุโลก  เดินทางไปยังสถานีขนส่งแห่งนี้ได้  เนื่องจากมีต้นทางอยู่ที่สถานี บขส.แห่งนี้