สนามบินกระบี่

จังหวัดกระบี่  เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการเดินทางโดยเครื่องบินหนาแน่นในแต่ละวัน   เพราะกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว จึงมีนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เดินทางมาที่จังหวัดกระบี่   ปัจจุบันมีเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินจากต่างประเทศบินตรงมายังสนามบินกระบี่ทุกวัน

สนามบินกระบี่  ตั้งอยู่ริมถนนสายหลักของจังหวัดกระบี่   หากท่านเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพไปกระบี่  ท่านจะขับรถผ่านสนามบินกระบี่ ก่อนจะถึงตัวเมืองกระบี่ราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – กระบี่

จองตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – กระบี่

แผนที่ตั้งสนามบินกระบี่