สนามบินขอนแก่น

สนามบินขอนแก่น

สนามบินขอนแก่น

สนามบินขอนแก่น  เป็นสนามบินที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน  เพราะจังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวัดที่มีความเจริญ ด้านการค้าและการท่องเที่ยว  ดังนั้นการเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่นโดยเครื่องบินจึงมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน

ปัจจุบันมีเที่ยวบินภายในประเทศเดินทางสู่จังหวัดขอนแก่นทุกวัน  ท่านใดที่ต้องการเดินทางไปขอนแก่นสามารถจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้

โดยปัจจุบันมีสายการบินที่บินตรงสู่ขอนแก่นทุกวัน คือ

  • สนามบินดอนเมือง – สนามบินขอนแก่น คือ แอร์เอเซีย และ นกแอร์
  • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินขอนแก่น  คือ ไทยสมายล์

ท่านใดต้องการเดินทางกับสายการบินใด ก็สามารถเลือกจองได้ตามความสะดวก

ที่ตั้งสนามบินขอนแก่น