สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง  เป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยเครื่องบิน  โดยเฉพาะเส้นทางในประเทศ  ซึ่งสายการบินในประเทศจะใช้สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์กลางการเดินทางจากกรุงเทพ สู่จังหวัดต่าง ๆ  ดังนั้นท่านใดที่บินเส้นทางด้วยสายการบิน แอร์เอเซีย  ไทยไลออนแอร์  นกแอร์   เป็นต้น  ท่านจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง  เพื่อเดินทางไปสนามบินต่างจังหวัด เช่น  สนามบินเชียงใหม่  สนามบินหาดใหญ่   สนามบินอุดรธานี  เป็นต้น

ปัจจุบันสนามบินดอนเมือง  มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ  ดังนั้นในการเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองท่านต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง   โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน

สำหรับการเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ปัจจุบันมีรถเมล์ผ่านสนามบินดอนเมืองหลายสาย  และสำหรับท่านที่อยู่ในเส้นทางรถเมล์ Airport Bus  เช่น สาย A1  A2  A4  ก็สามารถใช้บริการรถเหล่านี้ได้   ซึ่งจะเดินทางเข้าไปจอดหน้าประตุอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง    สะดวกมาก ๆ

สำหรับผู้โดยสารที่บินในเส้นทางภายในประเทศ  ปัจจุบันสนามบินดอนเมือง เปิดใช้ อาคารผู้โดยสาร 2 ( Terminal 2 )  สำหรับบริการเที่ยวบินภายในประเทศ  เช่น การเช็คอิน  และการไปขึ้นเครื่อง    ภายในอาคารผู้โดยสาร 2 มีร้านค้าต่าง ๆ ไว้บริการมากมาย  เช่น ร้านอาหาร  ร้านเครื่องดื่ม  เป็นต้น  ท่านสามารถเลือกใช้บริการระหว่างรอขึ้นเครื่องได้อย่างสะดวก

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

บริการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ เส้นทางภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจองตั๋วเครื่องบินและชำระเงินออนไลน์ได้ทันที

แผนที่ตั้งสนามบินดอนเมือง