สนามบินหาดใหญ่

สนามบินหาดใหญ่


ข้อมูลสนามบิน

ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่Hatyai International Airport
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ – HDY
ที่ตั้ง – 99 หมู่ 3 ถนนสนามบิน ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115

แผนที่สนามบินหาดใหญ่