สนามบินเบตง จ.ยะลา

สนามบินเบตง อ.เบตง จ.ยะลา

โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง  อ.เบตง จ.ยะลา   เป็นสนามบินที่ชาวเบตงรอคอยมาอย่างยาวนาน   ตอนนี้โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง ได้คืบหน้าไปมาก กว่า 60 เปอร์เซนต์  รัฐบาลเร่งการก่อสร้างสนามบินเบตง แห่งนี้ให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้บริการได้ในต้นปี ช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2563   ซึ่งโครงการก่อสร้างสนามบินเบตงจะเสร็จตามสัญญาการก่อสร้าง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

การสร้างสนามบินเบตง แห่งนี้จะสร้างความสะดวกให้กับชาวเบตงและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมายังเมืองเบตงแห่งนี้  เบตงเป็นเมืองชายแดน มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งท่องเที่ยว  มีธรรมชาติสวยงาม  ซึ่งการเดินทางไปเมืองเบตงด้วยรถยนต์ ต้องใช้เวลานานและผ่านเทือกเขา คดเคี้ยว มีโค้งจำนวนมาก  ต้องใช้ความชำนาญในการขับรถ  ดังนั้นการก่อสร้างสนามบินเบตงครั้งนี้จะช่วยให้นักเดินเทาง  เดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่ตั้งสนามบินเบตง

ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา  ซึ่งห่างจากตัวเมืองเบตงประมาณ 10 กิโลเมตร

แผนที่สนามบินเบตง