สนามบินยอดนิยมในประเทศไทย

สายการบินแอร์เอเซีย

สนามบินในประเทศไทย  ปัจจุบันมีสนามบินต่าง ๆ ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ ทั้ง ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน  ภาคตะวันออก และภาคใต้  วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสนามบินที่เปิดให้บริการเครื่องบินพานิชย์รับผู้โดยสารในขณะนี้  และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก  มีสนามบินอะไรบ้างที่มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน    ซึ่งกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

ภาคกลาง

 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินดอนเมือง

ภาคใต้

 • สนามบินหาดใหญ่
 • สนามบินนราธิวาส
 • สนามบินนครศรีธรรมราช
 • สนามบินกระบี่
 • สนามบินภูเก็ต
 • สนามบินสุราษฎร์ธานี
 • สนามบินเกาะสมุย
 • สนามบินตรัง

ภาคเหนือ

 • สนามบินเชียงใหม่
 • สนามบินเชียงราย
 • สนามบินน่าน
 • สนามบินแม่ฮ่องสอน
 • สนามบินปาย
 • สนามบินพิษณุโลก
 • สนามบินแม่สอด
 • สนามบินลำปาง

ภาคอีสาน

 • สนามบินขอนแก่น
 • สนามบินอุดรธานี
 • สนามบินอุบลราชธานี
 • สนามบินเลย

ภาคตะวันออก

 • สนามบินอู่ตะเภา