สถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทยดีขึ้น – สายการบินต่างๆ เริ่มกลับมาให้บริการ

สายการบินแอร์เอเซีย

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดในประเทศไทยดีขึ้น  พบผู้ติดเชื้อลดลง ทำให้มีการประกาศผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ และให้หลาย ๆ ธุรกิจกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปรกติ  รวมทั้งธุรกิจการเดินทางด้วย  ดังนั้นในช่วงนี้สายการบินต่าง ๆ ภายในประเทศ   เช่น  ไทยไลออนแอร์  นกแอร์  แอร์เอเซีย  บางกอกแอร์เวย์  ไทยสมายล์  และเวียดเจ็ตแอร์  จึงเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยยังมีข้อจำกัดในการเดินทาง และยังคงมีความเข้มงวดในการเดินทาง เช่น การเว้นระยะห่างของที่นั่งบนเครื่องบิน   ให้ผู้เดินทางสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง เป็นต้น

ดังนั้น  ท่านที่ต้องการเดินทางกับสายการบินต่าง ๆ  ในเส้นทางที่เปิดให้บริการ  ท่านสามารถเริ่มจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าได้แล้ววันนี้