สายการบินไทยสมายล์ Thai Smile Airways

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางวันนี้  มีโอกาสได้เดินทางไทยสมายล์ ( Thai Smile Airways ) ในเส้นทาง สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ   จึงถือโอกาสนี้มาแนะนำสายการบินไทยสมายล์ให้เพื่อน ๆ ได้รู้จัก

สายการบินไทยสมายล์  เป็นสายการบินที่มีศูนย์กลางบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปยังสนามบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วันนี้จึงได้เก็บภาพบรรยากาศจากสายการบินไทยสมายล์มาฝากเพื่อน ๆ

สายการบินไทยสมายล์

ลำนี้ที่เราจะเดินทาง Thai Smile Airways

จองตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์

บรรยากาศภายในห้องโดยสาร

บรรยากาศภายในเครื่องสายการบินไทยสมายล์

มุมที่นั่งเห็นปีกเครื่องบินพอดี   นั่งสบาย ๆ กับสายการบินไทยสมายล์