Wisdom Airways สายการบินใหม่ล่าสุดของไทย

สายการบินวิสดอม แอร์เวย์

ขอบคุณภาพจาก page : https://www.facebook.com/wisdomairways2017/

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้ ticketthai.com  มีข่าวดีจะมาแจ้งเพื่อน ๆ นักเดินทางทั้งหลาย  เมื่อวันนี้เรามีสายการบินที่เปิดบินใหม่ล่าสุด  ชื่อว่า สายการบินวิสดอม แอร์เวย์( Wisdom Airways ) ซึ่งเป็นสายการบินน้องใหม่ล่าสุด  สัญชาติไทย  บริษัทเป็นของคนไทย

สำหรับเที่ยวบินที่เปิดให้บริการผู้โดยสารจะใช้สนามบินเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน   เนื่องจากสายการบิน วิสดอม แอร์เวย์  จะให้บริการด้วยเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ขนาด 8 ที่นั่ง และ 12 ที่นั่ง  โดยเน้นเส้นทางบินในภาคเหนือเป็นหลัก  เป็นการเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ ที่เดินทางด้วยรถยนต์ลำบาก และใช้เวลานาน   ให้ท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้บริการสายการบินวิสดอมแอร์เวย์

ปัจจุบันเส้นทางบินที่เปิดบริการแล้ว คือ

  • เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ 
  • เชียงใหม่ – ปาย – เชียงใหม่ 
  • เชียงใหม่ – น่าน – เชียงใหม่

สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วเครื่องบินวิสดอม แอร์เวย์  สามารถจองตั๋วได้ที่ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารสนามบินเชียงใหม่

หรือ ติดต่อสอบถามที่เบอร์ 053-  904 880 (07.00 น.-19.00 น.)

ดังนั้นเพื่อน ๆ ที่วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้  การเลือกเดินทางระหว่างจังหวัดในภาคเหนือ ด้วยสายการบินวิสดอม แอร์เวย์  ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ  เพราะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี