หยุดยาว 5 วัน สงกรานต์ 2561

หยุดยาว 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ใกล้เข้ามาแล้วกับวันสำคัญของคนไทย  คือ วันสงกรานต์ ประจำปี 2561  ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนาน วันสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ของคนไทย  ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน

สำหรับปีนี้ 2561 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.พ.61
มีมติให้วันที่ 12 เม.ย. 61 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ดังนั้นในปีนี้วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์จะหยุดติดต่อกัน 5 วัน  โดยเริ่มหยุดตั้งแต่ 12 เมษายน – 16 เมษายน 2561

ดังนั้นท่านใดที่ต้องการเดินทางในช่วงวันสงกรานต์ สามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้  จองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นั่งแน่นอน