เบอร์โทรสายการบินในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อนที่เดินทางด้วยสายการบินต่าง ๆ เป็นประจำ  โดยเฉพาะเส้นทางภายในประเทศไทย  ซึ่งในบางครั้งเราต้องติดต่อสายการบินนั้น ๆ เพื่อสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางโทรศัพท์  เช่น ข้อมูลตั๋ว การเดินทาง การเปลี่ยนแปลงตั๋วต่าง ๆ  การจองตั๋วเครื่องบินเป็นหมู่คณะ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ของสายการบิน   วันนี้  ticketthai.com  ได้รวบรวมเบอร์โทรของสายการบินที่ให้บริการเส้นทางในประเทศไทยในขณะนี้

เบอร์โทรติดต่อ Call Center สายการบินต่าง ๆ ดังนี้

1. สายการบินไทย ( Thai Airways)    เบอร์โทร.   02-5361111  

2. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airway)   เบอร์โทร.   1771 หรือ 02-2706699

3. สายการบินแอร์เอเซีย( Air Asia)  เบอร์โทร.   02-5159999

4. สายการบินนกแอร์(Nok Air)  เบอร์โทร.  1318 

5. สายการบินไทยไลออนแอร์(Thai Lion Air )  เบอร์โทร.02-5299999

6. สายการบินไทยสมายล์ ( Thai Smile )  เบอร์โทร. 1181  หรือ 02-1188888

7. สายการบินเวียทเจ็ทแอร์  (  VietJet air)  เบอร์โทร.  02-0891909

ปัจจุบันมี 7 สายการบินที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถเลือกเดินทางกับสายการบินต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สำหรับเส้นทางจากกรุงเทพ สามารถแบ่งการบริการออกเป็น 2  กลุ่ม คือ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ดังนี่

  • สนามบินสุวรรณภูมิ  ได้แก่  สายการบินไทย  สายการบินไทยสมายล์   สายการบินบางกอกแอร์ และสายการบินเวียทเจ็ทแอร์
  • สนามบินดอนเมือง  ได้แก่   สายการบินแอร์เอเซีย   สายการบินนกแอร์   สายการบินไทยไลออนแอร์

สำหรับท่านที่เดินทางจากสนามบินต่างจังหวัดสู่กรุงเทพ จากข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวก ว่าต้องการเดินทางไปกับสายการบินอะไร และลงเครื่องที่สนามบินอะไรในกรุงเทพ