เปรมประชาขนส่ง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำรถบริษัท เปรมประชาขนส่ง ให้ท่านได้รู้จัก  ซึ่งเปรมประชาขนส่ง  ให้บริการรถในเส้นทาง เชียงใหม่ – ปาย – แม่ฮ่องสอน  เป็นเส้นทางหลัก   ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน  ท่านสามารถใช้บริการรถของเปรมประชาขนส่ง ในการเดินทางได้   ปัจจุบันเปรมประชาขนส่งเปิดจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าเพื่อเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถ บ.เปรมประชาขนส่ง

Powered by 12Go system

ปัจจุบันเส้นทางเดินรถเปรมประชาขนส่ง ที่เปิดบริการจองตั๋วผ่านระบบของเรา

เปรมประชาขนส่ง999Cabaret
 555Night Safari
 888Night Safri + Khaomaokhaofang
 5ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
 170ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
 0001ทดสอบ – ทดสอบ
 612ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
 612ปาย-เชียงใหม่
 612ปาย-แม่ฮ่องสอน
 123พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
 2201พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
 123พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
 1009เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ One Day Trip
 3035เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน
 5เชียงใหม่ – แม่สะเรียง
 1004เชียงใหม่-ดอยสุเทพ Half Day
 1096เชียงใหม่-ปางช้าง Half Day
 612เชียงใหม่-ปาย
 1095เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip
 612เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
 612เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
 2201เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
 123เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
 118เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip
 170เชียงใหม่-แม่สะเรียง
 170เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
 170เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
 170เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
 5เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
 123เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
 170แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
 5แม่สะเรียง – เชียงใหม่
 5แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
 170แม่สะเรียง-เชียงใหม่
 170แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
 2216แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
 170แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
 170แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
 612แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
 612แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
 5แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
 2216แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง

จุดจอดรถเปรมประชาขนส่ง  ท่านที่จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  สามารถติดต่อรับตั๋วก่อนเดินทาง 30 นาที

เปรมประชาขนส่งจุดจอด อ.ปายจุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307
 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748 / 090-5141111
 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอนช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

เดินทาง เชียงใหม่ – ปาย-แม่ฮ่องสอน อย่าลืมจองตั๋วรถเปรมประชาขนส่ง ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์  มีที่นั่งแน่นอน