เปรมประชาขนส่ง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  วันนี้จะมาแนะนำรถบริษัท เปรมประชาขนส่ง ให้ท่านได้รู้จัก  ซึ่งเปรมประชาขนส่ง  ให้บริการรถในเส้นทาง เชียงใหม่ – ปาย-แม่ฮ่องสอน  เป็นเส้นทางหลัก   ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางจากเชียงใหม่ไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน  ท่านสามารถใช้บริการรถของเปรมประชาขนส่ง ในการเดินทางได้   ปัจจุบันเปรมประชาขนส่งเปิดจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  ท่านสามารถจองตั๋วรถล่วงหน้าเพื่อเดินทางได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันเส้นทางเดินรถเปรมประชาขนส่ง ที่เปิดบริการจองตั๋วผ่านระบบของเรา

เปรมประชาขนส่ง 999 Cabaret
555 Night Safari
888 Night Safri + Khaomaokhaofang
5 ขุนยวม – แม่สะเรียง – เชียงใหม่
170 ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
0001 ทดสอบ – ทดสอบ
612 ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
612 ปาย-เชียงใหม่
612 ปาย-แม่ฮ่องสอน
123 พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
2201 พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
123 พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
1009 เชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ One Day Trip
3035 เชียงใหม่ – แกรนแคนยอน
5 เชียงใหม่ – แม่สะเรียง
1004 เชียงใหม่-ดอยสุเทพ Half Day
1096 เชียงใหม่-ปางช้าง Half Day
612 เชียงใหม่-ปาย
1095 เชียงใหม่-ปาย ONE DAY Trip
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
612 เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
2201 เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
123 เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
118 เชียงใหม่-เชียงราย ONE DAY Trip
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
170 เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
5 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
123 เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
170 แม่ลาน้อย-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
5 แม่สะเรียง – เชียงใหม่
5 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
170 แม่สะเรียง-เชียงใหม่
170 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
2216 แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
170 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
612 แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
5 แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
2216 แม่ฮ่องสอน-แม่สะเรียง

จุดจอดรถเปรมประชาขนส่ง  ท่านที่จองตั๋วผ่านระบบออนไลน์  สามารถติดต่อรับตั๋วก่อนเดินทาง 30 นาที

เปรมประชาขนส่ง จุดจอด อ.ปาย จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748 / 090-5141111
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

เดินทาง เชียงใหม่ – ปาย-แม่ฮ่องสอน อย่าลืมจองตั๋วรถเปรมประชาขนส่ง ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์  มีที่นั่งแน่นอน